آخرین اخبار
آخرین اطلاعیه ها
اخبار

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

مجمع عمومی آگهی مجمع عمومی فوق العاده کانون کارگران بازنشسته ومستمری بگیر تامین اجتماعی شهرستانتهران )نوبت سوم (ومجمع عمومی عادی کانون کارگران بازنشسته ومستمری بگیران

پیام تسلیت

حاج مهدی حسین اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعوُن با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همکارعزیزمان جناب آقایی حاج مهدی حسینی رئیس اسبق هئیت مدیره