چگونه بیمه بدنه خود را فسخ کنیم؟

فهرست مطالب

راهنمایی درمورد فسخ قرار داد بیمه

گاهی بعد از فروش خودرو تصمیم می‌گیریم که بیمه بدنه را فسخ کنیم و بقیه پول‌مان را از شرکت بیمه پس‌بگیریم، اما شرایط فسخ بیمه بدنه از سمت شرکت بیمه، از سمت خودمان یا خودبه‌خودی هرکدام چگونه است؟ در ادامه این شرایط را کامل بررسی می‌کنیم و می‌گوییم برای فسخ بیمه بدنه خودرو در هر شرکت بیمه چه مدارکی لازم است.

فسخ و ابطال بیمه نامه چه تفاوت هایی باهم دارند؟

شرایط فسخ بیمه بدنه از سمت بیمه‌گر

شرکت بیمه در شرایط زیر، می‌تواند قرارداد بیمه بدنه را به صورت یک طرفه فسخ کند:

  • مالک خودرو اقساط بیمه را به موقع پرداخت نکند.
  • خطرهای پیش بینی شده برای خودرو تشدید شود.
  • مالک خودرو عمدا اطلاعاتی را اشتباه اعلام کند.

شرایط فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه‌گزار

شما هم در شرایط زیر می‌توانید بیمه بدنه خود را باطل کنید:

  • فعالیت مالک خودرو متوقف شود.
  • ریسک بیمه کاهش یابد اما شرکت بیمه حاظر به بازگرداندن حق بیمه اضافه نباشد.

باید بدانید که فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه‌گزار یا شرکت بیمه باید کتبی باشد!

بعد از اعلام رسمی فسخ، بیمه بدنه تا ۱۰ روز اعتبار دارد.

فسخ بیمه بدنه به صورت خود به خود

اگر که خودرو به دلیل وقوع حادثه‌‌‌ای که جزو محدوده پوشش‌ دهی بیمه بدنه نیست از بین برود، بیمه‌نامه خود به خود فسخ می‌شود.

اطلاعاتی که باید بعد از فسخ قرار داد بدانید.

فسخ بیمه بدنه هنگام انتقال مالكیت خودرو

یکی از شرایط فسخ بیمه بدنه فروش ماشین است. در این صورت می‌توانید بیمه بدنه خود را فسخ کنید و حق بیمه مدت زمان باقی مانده از اعتبار بیمه را از شرکت بیمه بگیرید. در صورت عدم فسخ ‌بیمه‌نامه بدنه اگر مالک جدید به تعهدات بیمه‌گذار در مقابل ‌بیمه‌گر عمل کند تعهدات ‌بیمه‌گر در مقابل مالک جدید ادامه خواهد داشت.

اگر که انتقال مالکیت خودرو بعد از حادثه‌‌‌ای باشد که به ‌بیمه‌گر اعلام نشده است، شرکت بیمه هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارت‌‌های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.

متن نامه فسخ بیمه بدنه

برای نوشتن درخواست کتبی فسخ بیمه نامه توجه داشته باشید که حتما نام کامل شما به همراه شماره بیمه نامه بدنه نوشته شده باشد، نوشتن شماره شبایی که به نام بیمه‌گزار باشد هم در متن نامه فسخ بیمه بدنه اکثر شرکت‌های بیمه ضروری است. در آخر باید حتما نامه خود را امضا کنید تا اعتبار کافی را داشته باشد و آن را به شرکت بیمه تحویل دهید.

نحوه برگشت ‌حق‌بیمه پس از فسخ بیمه نامه بدنه

برای استرداد حق بیمه بدنه بعد از فسخ بیمه‌نامه باید بیمه‌گزار یا بیمه‌گر مراتب را بطور کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند . اثر فسخ در تمام موارد ده روز بعد از اطلاع آن به طرف مقابل قرارداد شروع می‌شود. در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف شرکت‌های بیمه یا بیمه‌گزار یا انفساخ قرارداد بیمه، حق بیمه مدت اعتبار بیمه بصورت روز شمار محاسبه و باقی مانده به بیمه‌گزار پرداخت می‌شود.