پیش ثبت نام درخواست وام کانون شهرستان تهران

فهرست مطالب

وام شهرستان تهران

با توجه به فراهم شدن فرایند پرداخت وام سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه متقاضیان دریافت وام 20 میلیون تومانی کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر شهرستان تهران از مورخه 1402/03/06 با مراجعه به سایت کانون

www.kabta.ir

و ورود به سامانه ثبت نام وام با رعایت شرایط مندرج پیش ثبت نام خود را انجام دهند

ضمنا به هیچ وجه نیاز به مراجعه حضوری نمیباشد