پیام تسلیت

فهرست مطالب

جناب اقای ملک نژاد

عضو محترم هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران

درگذشت برادر گرامیتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست

این ماتم جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده

و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات طلب می‌کنیم

از طرف هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان تهران