پایان زمان ثبت نام و انصراف از بیمه تکمیلی

فهرست مطالب

بیمه درمان تکمیلی

بازنشسته و مستمری بگیر گرامی :

زمان ثبت نام و انصراف از بیمه درمان تکمیلی تا پایان روز 30 بهمن 1402 به اتمام رسید.

برای ثبت نام و انصراف مجدد سایت کانون را در ماه ابان سال 1403 بررسی نمایید

با تشکر کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تهران