مخالفت رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران با لايحه برنامه هفتم توسعه: كوتاه نمي آئيم

فهرست مطالب

اقای دهقان کیا

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: لايحه برنامه هفتم توسعه نه تنها مشكلات را كاهش نداده و حل نمي كند بلكه با اجراي آن بر ميزان مشكلات افزوده خواهد شد بنابراين ما از مواضع جامعه كارگري و بازنشستگي كوتاه نخواهيم آمد.

علي دهقان كيا در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: در لايحه تقديمي دولت بايد مشخص باشد كه كجا هستيم و قرار است به كجا برسيم اما متاسفانه اين مساله مورد غفلت برنامه نويسان دولت قرارگرفته است.

وي با بيان كه بيش از 53 درصد جمعيت كشور تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند، اظهار داشت: لايحه برنامه هفتم توسعه اين سازمان را دچار چالش اساسي خواهد كرد و تبعات آن به مردم و كشور بر خواهد گشت.

اين فعال جامعه بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي واريز حق بيمه به حساب خزانه دولت را غير كارشناسي و با نگاه غير فني دانست وگفت: دخالت دولت در سازمان غير قانوني و بي مورد است و به طور قطع ما با رايزني با نمايندگان مجلس خواستار لغو اين موارد هستيم و اقداماتي نيز در اين زمينه انجام داديم.

دهقان كيا گفت: نمي توان به بهانه اين كه در فلان كشور فلان قانون وجود دارد و بدون فراهم ساختن زير ساخت ها اقدام به نوشتن برنامه هاي غير علمي و دردسر ساز كرد.

رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران گفت: لايحه برنامه هفتم توسعه  پرداخت بدهي دولت در شكل تهاتر را ممنوع كرده است كه اين به معني عدم تمايل دولت به پرداخت بدهي هاي خود به تامين اجتماعي است چرا كه دولت پول نقد هم بابت پرداخت بدهي هاي خود در اختيار ندارد.

وي گفت: اميدواري دادن مدير عامل سازمان تامين اجتماعي تا حد معقول خوب  بوده اما بيش از حد معقول باعث خطر براي كشور و غفلت از حل مشكلات سازمان است.

دهقان كيا گفت: مشكل ديگر لايجه دولت سود ساده بده يهاي دولت به سازمان تامين اجتماعي است كه بر خلاف بند هـ  ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است .ضمن اين كه راي  هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه با تلاش كانون تهران صادر شده نيز با لايحه دولت مطابقت ندارد و بدهي ها بايد بروز رساني شود.

او با بيان كه ما به دنبال سود نيستيم، گفت: دولت بدهي جاري خود را بروز پرداخت كند در صورتي كه در حال حاضر ماهانه حدود 16 هزار ميليارد تومان خدمات از سازمان دريافت مي كند بدون پرداخت حتي يك ريال. ماه به ماه پول سازمان را تسويه كند، سود پول ارزاني خودش باشد. 

وي گفت: يك بازنشسته با 6 و7 ميليون تومان در ماه چطور زندگي كند؟به بهانه ايجاد شغل عرصه بر بازنشستگان تنگ شده است در صورتي كه جوانان امروزي با اين مبالغ قادر به زندگي نيستند.

رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران تصريح كرد: صحبت ها و برنامه هاي آقاي رئيسي در زمان انتخابات و زمان حاضر متفاوت است و اين فاصله ها اصلا خوب نيست.

وي تاكيد كرد: از مهر ماه مسئولاني كه كمكي به بازنشستگان تامين اجتماعي نكرده اند معرفي خواهيم كرد.ضمن دعوت به شركت در انتخابات، افرادي كه قدمي براي بازنشستگان برنداشتند معرفي مي شوند.

او مشكل صندوق هاي بازنشستگي را از ابر چالش هاي كشور برشمرد وگفت:  ما مطمئن هستيم اگر به سياست هاي كلي رهبري معظم انقلاب در خصوص تامين اجتماعي كه قانون بالادستي است رجوع  شود بسياري از مشكلات قابل حل است.

دهقان كيا گفت: اگر مسئولان سازمان برنامه بودجه به سياست هاي كلي توجه نكنند ما كوتاه نخواهيم آمد.