قوانین تصادف با موتور در ایران و هر آنچه باید بدانید

فهرست مطالب

قانون تصادف ماشین با موتور سیکلت؛ همه آنچه که باید حتما بدانید!

این روزها تمایل به خرید موتورسیکلت بیشتر شده است. به این علت که هم بسیار ارزان‌تر و به‌صرفته‌تر از خودرو بوده و هم به دلیل ترافیک‌ زیاد مخصوصا در کلا‌ن شهرها می‌توانید کارهایتان را با سرعت بیشتر و بدون ساعت‌ها ماندن در شلوغی خیابان‌ها پیش ببرید. اما این را هم بدانید که در کنار این مزایا، خطراتی هم به همراه دارد. متاسفانه آمار تصادفات موتورسیکلت در ایران خیلی زیاد است و درصورت حادثه می‌تواند خطرات زیادی داشته باشد. اما در مورد اینکه اگر حادثه‌ای با موتورسیکلت پیش بیاید چه قوانینی دارد و مقصر حادثه چطور مشخص خواهد شد، ما در این مقاله به آن می‌پردازیم، پس با ما همراه باشید.

درتصادف ماشین با موتور چه کسی مقصر است؟

در تصادف ماشین با موتور هم مثل تصادف ماشین با ماشین، مقصر حادثه بر طبق قوانین مشخص خواهد شد. دو حالت وجود دارد؛ اگر راننده موتور مقصر نباشد، در این حالت مهم نیست که موتورسوار، بیمه موتور سیکلت یا گواهینامه داشته باشد، درهرصورت راننده مقصر باید دیه راننده موتور و همچنین ترک نشینان موتورسیکلت را به‌طور کامل پرداخت کرده و پرداخت خسارت موتور هم برعهده راننده مقصر حادثه است.

حالت دیگر به این صورت است که راننده موتور سیکلت مقصر حادثه باشد که در این حالت پرداخت خسارت برعهده راننده موتور است و اگر گواهینامه نداشته باشد، به هیچ عنوان نمی‌تواند دیه‌‌ای دریافت کند و پرداخت خسارت و دیه دیگران هم برعهده وی است، ولی اگر گواهینامه و بیمه ثالث داشته باشد، می‌تواند دیه خود را به مقدار مشخص شده در تعهد راننده دریافت ‌کند، همچنین شرکت بیمه، دیه و خسارت بقیه را هم پرداخت می‌کند. این نکته را نیز درنظر داشته باشید که مقدار خسارت مالی پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه موتور بستگی به سقف تعهدات مالی بیمه نامه موتورسیکلت دارد.

در ادامه به قانون تصادف ماشین با موتور بدون داشتن مدارک می‌پردازیم.

قانون تصادف ماشین با موتور بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟

همانطور که می‌دانید رانندگی بدون گواهینامه برای تمام وسایل نقلیه از جمله موتورسیکلت اجباری است. شاید سوال شما هم باشد که در ایران چه قانونی برای تصادف با موتور، درصورتی که راننده موتور گواهینامه نداشته باشد وجود دارد، آیا راننده موتور سیکلت می‌تواند خسارتی دریافت کند؟

طبق قانون، اگر موتورسوار در سانحه زیان دیده باشد و طرف مقابل مقصر حادثه شناخته شود، موتورسوار بدون گواهینامه می‌تواند از بیمه نامه مقصر حادثه، دیه کامل خود و ترک نشینان را بگیرد، حتی اگر مقصر تصادف با موتور، بیمه ثالث نداشته باشد، خودش باید همه خسارت را بپردازد و موتورسوار فقط به خاطر رانندگی بدون گواهینامه جریمه خواهد شد. ولی اگر موتورسوار مقصر حادثه بوده و گواهینامه هم نداشته باشد، طبق قانون هیچ حقی برای گرفتن دیه نخواهد داشت، همچنین باید خسارت سایر افراد زیان دیده را هم از جیب خودش بپردازد.

بیمه شخص ثالث موتورسیکلت چه خساراتی را پوشش میدهد؟

به طورکلی پوشش خسارت‌های بیمه ثالث موتور سیکلت در سه دسته جای می‌گیرد:

پرداخت خسارت‌های جانی به اشخاص دیگر: بیمه هزینه خسارت‌های جانی که برای دیگران به غیر از راننده مقصر پیش آمده را می‌پردازد و مقدار پرداخت خسارت جانی به میزان دیه ماه‌های حرام در هر سال بستگی دارد. در سال ۱۴۰۱ تعهد جانی بیمه ثالث برای افراد ثالث، حداکثر ۸۰۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

پرداخت خسارت مالی به اشخاص دیگر: بیمه خسارت‌های مالی که برای هر کسی غیر از راننده مقصر پیش بیاید را می‌پردازد. مقدار پرداخت این خسارت بستگی به سقف تعهدات بیمه دارد، که در سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۰ میلیون تومان و حداکثر ۴۰۰ میلیون تومان است.

پرداخت خسارت جانی به شخص راننده: راننده موتور چه مقصر باشد و چه زیان دیده، ‌می‌تواند هزینه خسارت‌های جانی خود را از شرکت بیمه بگیرد. حداکثر این هزینه پرداختی به راننده موتور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۶۰۰ میلیون تومان (دیه در ماه‌های عادی) است