قانون تصادف با درب باز خودرو و نحوه تشخیص مقصر

فهرست مطالب

درب خودرو

قانون تصادف با در باز خودرو چه می‌گوید؟در صورتی که فاصله عرضی توسط خودرو در حال حرکت رعایت شده باشد اما راننده خودروی ایستاده در ماشین را بیشتر از ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر باز کند، مقصر تصادف با در باز، اتومبیلی است که در را باز کرده است.