شروع پیش ثبت نام و انصراف بیمه تکمیلی و بیمه عمر 1402-1403

فهرست مطالب

بیمه تکمیلی و بیمه عمر

بازنشسته و مستمری بگیر گرامی: ثبت نام بیمه تکمیلی و بیمه عمر قراداد 1402-1403 شروع شد.

لطفا تمامی توضیحات را برای تسهیل در فرایند ثبت نام یا انصراف به طور کامل مطالعه فرمایید.

اندسته از بازنشستگان و مستمری بگیران که در سنوات گذشته بیمه تکیملی و بیمه عمر نداشته اند میتوانند از طریق ورود به سامانه بیمه تکمیلی پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

توجه: بازنشسته گرامی با توجه به اینکه تا این لحظه قراداد بیمه تکمیلی وبیمه عمر در دوره جدید منعقد نگردیده ،مبالغ حق بیمه مشخص نمی باشد .به محض اعلام نرخ حق بیمه از طریق همین سامانه به شما سروران گرامی اطلاع رسانی می شود.لذا در صورت تمایل به پیش ثبت نام شما می توانید در دوره جدید با هر شرکت بیمه گری که انعقاد قرارداد گردید و با هر نرخی مشارکت نموده و بیمه شوید و در صورتیکه نیاز به اطلاعات بیشتر برای پیش ثبت نام خود دارید تا اوایل اذر ماه صبوری پیشه کنید تا اطلاعات قراد بیمه و شرکت بیمه گر مشخص شود.

.لطفا تمامی توضیحات را برای تسهیل در فرایند ثبت نام یا انصراف به طور کامل مطالعه فرمایید.

سامانه بیمه تکمیلی