تبریک عید سعید غدیر خم

فهرست مطالب

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران

روزی که خدا گل خلایق سرشت

بالای در بهشت اینگونه نوشت

بی مهر علی ورود اکیداً ممنوع

با حب علی بیا که بازست بهشت

عید غدیر مبارک

از طرف هیت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران