تبریک سال 1402 از طرف هیئت مدیره کانون تهران

فهرست مطالب

سال 1402

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد
را به تمامی عزیزان بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت
را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان مسئلت مینماییم

از طرف هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان تهران

The arrival of the new year and the refreshing spring, which is a sign of the eternal power of God and the renewal of nature
Congratulations to all retired and social security pensioners

A year full of blessings and spirituality
We ask you from God Almighty

The Board of Directors of the Center for Retirees and Pensioners of Tehran