انتقاد شديد رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران از تيم اقتصادي دولت

فهرست مطالب

اقای دهقان کیا

انتقاد شديد رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران از تيم اقتصادي دولت/ ‘ با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران در خصوص رقم حداقل مزد كارگران براي سال 1402 گفت: با توجه به شرايط اقتصادي كشور و واقعيت هاي موجود رقم عادلانه مزد 14 ميليون تومان است.

علي دهقان كيا در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: دولت در لايحه بودجه سال 1402 رقم افزايش مزد كاركنانش را 20 درصد در نظر گرفته است اما بهتر است دولتي ها  بدانند اين كار نميتواند ارتباطي به جامعه كارگري و مشمولين قانون كار داشته باشد چرا كه قانون چيز ديگري مي گويد.

وي تاكيد كرد: دولت قصد داشت اين رقم را به جامعه كارگري نيز تسري دهد كه با مخالفت نمايندگان  مجلس به خصوص اعضاي كمسيون اجتماعي مواجه شد و اين موضوع از دستور كار خارج شد.


اين فعال جامعه بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي با اشاره به لزوم اجراي قانون از جمله قانون كار در كشور گفت: شوراي عالي كار با شرايط مندرج در ماده 41 اين قانون مسئول تعيين حداقل مزد كارگران است و هيچ شخص و ارگاني حق دخالت غير قانوني در اين امر را ندارد.


دهقان كيا تورم سال جاري را بيش از 40 درصد اعلام كرد و اظهار داشت: اين در حالي است كه كالاهاي اساسي بيش از 60 درصد افزايش قيمت داشته است.ديگر كارگران و بازنشستگان قدرت خريد خودرو و خانه را ندارند و اين دو مورد در رويا هم قابل ديدن نيست چرا كه همه فقط به فكر سير كردن شكم خود هستند تا گرسنه نمانند.

وي گفت: در حالي براي مزد سال 1402 تصميم گرفته مي شود كه تورم سال جاري براي سال بعد لحاظ مي شود و اين در حالي است كه شواهد حكايت از افزايش بيشتر تورم و گراني در سال آينده دارد.

رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران حذف ارز 4200 توماني را از دلايل گراني هاي سرسام آور فعلي كشور ذكر كرد و گفت: اين مهم باعث چند برابر شدن قيمت اقلام ضروري مردم از جمله دارو شده است و كمر مردم در زير گراني در حال شكستن است.

دهقان كيا با انتقاد  از تيم اقتصادي دولت گفت: طبق قانون تورم اعلامي توسط بانك مركزي ملاك تعيين حدقل مزد كارگران است و كسي نمي تواند به قانون پشت كند. جالب است كه بانك مركزي هم زير نظر دولت است.

وي تاكيد كرد: البته مسئولان بدانند تورم اعلامي بانك مركزي تامين حداقل هاست چرا كه اگر دولت مي خواهد به وعده هايش عمل كند بايد بخشي از سبد معيشت را براي تامين كند كه انجام اين كار در راستاي منويات رهبري هم است.

رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران گفت: ‘با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي شود’. كدام مسئول در كشور با اين حقوق ها مي تواند زندگي انساني داشته باشد.