اطلاعیه عدم تخصیص وام

فهرست مطالب

وام

بازنشسته گرامی :

با توجه به عدم تخصیص سهمیه وام توسط سازمان تامین اجتماعی تا اطلاع ثانوی سامانه ثبت نام مسدود میباشد

درصورت تایید سهمیه مجددا سامانه بازگشایی میشود

با تشکر

از طرف هیت مدیره کانون بازنشستگان شهر تهران