اطلاعیه : شروع انصراف از بیمه درمان و بیمه عمر

فهرست مطالب

انصراف از بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر

بازنشسته و مستمری بگیر گرامی : انصراف از بیمه تکمیلی و عمر از طریق سامانه بیمه تکمیلی در قسمت خدمات کانون

(سامانه انصراف از بیمه تکمیلی ، کلیک بفرمایید) از 10 ام ابان ماه اغاز شد.

در نظر داشته باشید انصراف از طریق سایت فقط انصراف کلی (انصراف کل خانواده) میباشد

و برای انصراف افراد تحت کفالت باید به کانونهای مربوطه مراجعه فرمایید

سامانه انصراف از بیمه تکمیلی ، کلیک بفرمایید