اصلاعیه مجمع فوق العاده نوبت سوم

فهرست مطالب

اصلاعیه

عضو محترم کانون کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران

ضمن عرض پوزش از جنابعالی به اطلاع می رساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم مورخ 1402/06/22 برگزار نمیگردد .

کانون بازنشستگان شهرستان تهران