احكام حقوقي 1402 بازنشستگان تامين اجتماعي سريعتر صادر شود

فهرست مطالب

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: به نظر ما جلسه و ديداري حضوري با رئيس مجلس درباره مزد سال 1402 بايد برگزار شود.

به گزارش عصر خبر، علي دهقان كيا در جلسه هيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران افزود: كانون عالي بازنشستگان و كانون ما مساله مزد سال 1402 را باز مي داند و پيگيري ها از جمله از دفتر دكتر قاليباف ادامه دارد.

دهقان کیا

وي ماده 41 قانون كار را اساس دستور كار شوراي عالي كار براي افزايش مزد دانست وگفت: انتظار داريم رئيس مجلس وظيفه نظارتي خود را فراموش نكرده و تذكر لازم را در اين خصوص به دولت انجام دهد.

دهقان كيا با اشاره به سياست هاي كلي تامين اجتماعي ابلاغي رهبري معظم انقلاب گفت: در اين سياست ها به صراحت ذكر شده كه رفاه عمومي ايجاد و فقر و محروميت رفع شود كه تعيين مزد كارگران براي سال 1402 بدون در نظر گرفتن قانون كار و اين فرمايشات انجام گرفت چرا كه ما انتظار داشتيم حداقل تورم ملاك باشد و حتي براي رفع فقر مقداري از سبد معيشت نيز به كارگران داده شود.

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: اگر نمايندگان مجلس در خصوص مزد سال 1402 طرف حق و قانون را نگيرند انتظاري نيز از ما براي انتخابات مجلس نداشته باشند.

وي تصويب 20 درصدي حداقل مزد كارمندان در مجلس را خط دهي به دولت و شوراي عالي كار براي تعيين حقوق جامعه كارگري ارزيابي كرد و گفت: مبناي اين عدد معلوم نيست از كجاست.هر چند با پيگيري هايي در ابتدا اين عدد 30 درصد در نظر گرفته شده بود اما در نهايت در كميسيون تلفيق همان 20 درصد تاييد شد.

او افزود: وقتي نمايندگان مجلس نتوانستند عدد معقول و قانوني افزايش حقوق كارمندان را تصويب كنند چگونه مي توان از اعضاي كارگري شوراي عالي كار توقع كاري داشت بنابراين ما از نمايندگان خود تشكر مي كنيم.

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با اشاره انتقال مشكلات بازنشستگان از سوي آقاي اسدي به وزير كار گفت: طبق دستور آقاي وزير مقرر شده تا افزايش مبلغ مزاياي بازنشستگان تامين اجتماعي مورد بررسي سازمان قرار گيرد كه اميدواريم نتيجه به زودي اعلام شود.

دهقان كيا اجراي سياست هاي كلي تامين اجتماعي را ضامن بقاي اين سازمان دانست وگفت: به اجراي اين سياستها به خصوص بند 3 و 4 اصرار داريم.

وي از مسئولان سازمان تامين اجتماعي خواست هر چه سريعتر احكام جديد بازنشستگان تامين اجتماعي براي سال 1402 را صادر كنند چرا كه با حقوق سال گذشته بازنشستگان قادر به گذران زندگي در سال جاري نيستند بنابراين نبايد اين كار چند ماه زمان ببرد.