اخبار
20

اطلاعیه ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

اطلاعیه ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ  ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 

اطلاعیه ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ  ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ


 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺎ 


ﭘﺎﻳﺎﻥ 1398/11/30  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

 

 ﻭ ﺯﻣﺎﻥﻣﺬﻛﻮﺭ(ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ.

تعداد امتیازات: (21) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2382)
کد خبر: 88
  • اطلاعیه ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ  ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
تمام حقوق این سایت برای کانون بازنشستگان شهرستان تهران محفوظ می باشد.
طراحی سایت ، طراحی پورتال، طراحی پرتال